Privacyverklaring

Hier vind je mijn privacyverklaring Susan Soeters Kindercoaching in Zuidland

 

Privacyverklaring Susan Kindercoaching

Susan Kindercoaching gevestigd aan de Kerkweg 51, te Zuidland, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens

Http://susankindercoaching.nl

Kerkweg 51, 3214 VC Zuidland

info@susankindercoaching.nl

Telefoonnummer: 0630718492

Welke persoonsgegevens gebruik ik en waarvoor?

Ik gebruik je persoonsgegevens bij Susan Kindercoaching, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Dit zijn de persoonsgegevens die ik verwerk;

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • In sommige gevallen het BSN-nummer

 

Onderstaande gegevens gebruik ik alleen voor de duur van een traject, daarna worden deze verwijderd;

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Hulpvraag

 

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Onderhouden van contact
 • Facturering

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Susan Kindercoaching verwerkt in sommige gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • BSN-nummer en/of;
 • Polis-nummer ziektekostenverzekering

 

Dit gebeurt als de verwijzing verloopt via de gemeente. Of als factuur gedeclareerd kan worden via de ziektekostenverzekering zijn hier gegevens voor nodig.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik de persoonsgegevens?

 

Susan Kindercoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van informatie zoals een nieuwbrief.
 • Je te kunnen bellen/appen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk verplicht toe ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Voor persoonsgegevens i.v.m. jouw betalingen, hanteer een bewaartermijn van maximaal 2 jaar. Daarna worden ze verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Susan Kindercoaching maak gebruik van, geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Susan Kindercoaching gebruikt de volgende systemen; Google mijn bedrijf, Jouwweb en Facebook (waaronder Instagram en WhatsApp) e-bookhouden, mailchimp, Deze websites zijn beveiligd met wachtwoorden waarvan alleen Susan Kindercoaching op de hoogte is. Deze systemen analyseren anoniem hoeveel mensen er op mijn website of profiel komen, wanneer zij deze bezoeken, welk geslacht zij hebben, welke leeftijd en waar zij wonen. Dit helpt mij o.a. om te weten welk bereik ik online heb en hoe ik daar het beste op in kan spelen. Deze websites maken ook gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden.

Verstrekking aan derden

Susan Kindercoaching verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of wanneer ik moet voldoen aan een wettelijke verplichting. Susan Kindercoaching geeft nooit informatie door aan partijen waar aan ik geen verwerkersovereenkomst mee afgesloten heb.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Susan Kindercoaching gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heb je ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens én heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Natuurlijk mag je altijd een mail sturen en je vragen over jouw gegevens stellen via info@susankindercoaching.nl

 

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Susan Kindercoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mijn administratie is volledig digitaal. Bereikbaar via mijn apparatuur zoals mijn telefoon en computer en daar beveiligd met verschillende inlogcodes. Ik ben de enige die mijn apparatuur gebruikt.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@susankindercoaching.nl